.

Ceremonie humanistyczne to rites de passage (rytuały przejścia) organizowane przez humanistów na całym świecie. 

O wyjątkowości ceremonii humanistycznych stanowi ich personalizacja, dopasowanie do osobowości uczestników.

Nie ma więc jednego „rytu humanistycznego”, lecz jest ich wiele, tyle, ilu jest humanistów. Pomimo bowiem podzielania pewnego zbioru ogólnych wartości, nie ma dwóch takich samych osób. Każdy jest wyjątkowy, i tę właśnie wyjątkowość każdego człowieka chce wydobyć i podkreślić humanizm poprzez praktykowane ceremonie.

Ceremonie humanistyczne mają na celu uhonorowanie najważniejszych momentów w życiu, wydobywanie piękna oraz wzmacnianie więzów międzyludzkich, ponadto pokazują naszą wyobraźnię, fantazję i światopogląd.