.

Ceremonia rozkwitu ma na celu podkreślenie zmian zachodzących w młodym człowieku. Dojrzewanie jest trudnym okresem, ale niezwykle istotnym w budowaniu tożsamości i niezależności. 

Podczas tej ceremonii zarówno rodzice jak i dziecko składają swoje przysięgi. Rodzice zobowiązują się do rozpoznania, że ich latorośl przestaje już być dzieckiem i wchodząc w dorosłość otrzyma od nich wparcie oraz uznanie, jego głos przy rodzinnym stole będzie traktowany poważnie. 

Młody człowiek zaś zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za swoje słowa i zachowania, rozumiejąc, że z otrzymanymi przywilejami wiążą się obowiązki. 

Ceremonii tej towarzyszyć powinna symboliczna próba, w której dziecko ma okazję się wykazać. Może nią być np. zasadzenie małego drzewka, spędzenie z wujem żeglarzem kilku dni na łodzi, to zależy od charakteru młodego człowieka i pomysłowości rodziców. W próbie tej chodzi o to, aby bohater ceremonii zyskał nowe umiejętności, sprawdził się w jakiejś sytuacji, i tym samym poczuł dumę i wzmacniał poczucie własnej wartości. 

Odpowiedni wiek dziecka na ceremonię rozkwitu przypada między 11 a 13 rokiem życia. 

Ceremonia rozkwitu pozytywnie wpływa na relację rodziców z dzieckiem, wzmacnia więzy rodzinne, pomaga w świadomym, odpowiedzialnym kształtowaniu charakteru młodego pokolenia. 

 

Ceremonia Rozkwitu